Odborné vyjádření ÚCL k certifikaci vrtulníku EC135 v CAT A

Na základě nepravdivých informací v některých médiích, že vrtulníky EC135 společnosti DSA a.s.nejsou plně certifikovány v CAT A, jsme požádali o odborné vyjádření Úřad pro civilní letectví.

Odborné vyjádření Úřadu pro civilní letectví ze dne 7. prosince 2016 podává velmi důkladný a podrobný návod na to, které požadavky musí vrtulník splňovat, aby byl plně certifikován v kategorii A. Ohledně vrtulníku EC 135 T2+ Úřad pro civilní letectví deklaroval, že pokud by konkrétní vrtulník disponoval pouze základním vybavením od výrobce, nelze konstatovat bez dalšího plnou certifikaci v kategorii A.

Pokud však konkrétní vrtulník obsahuje i dodatečné (volitelné) vybavení, což je doložitelné tím, že letová příručka vrtulníku obsahuje tzv. „Supplement 9.1.-1 (Category A operations)“, a to v části letové příručky nazvané „Rotorcraft Flight Manual Supplement“, znamená to, že splňuje veškeré požadavky na PLNOU certifikaci v kategorii A.

Vrtulníky EC135 společnosti DSA a.s. jsou plně certifikovány v CAT A.

 

Odborné vyjádření ÚCL k certifikaci vrtulníku EC135 v CAT A ze dne 7. prosince 2016 najdete zde.

      cessna1        tuv2018      cvut    Enstrom logo    airzemat      logo2018