Servis

Servis DSA a.s. je držitelem oprávnění pro údržbu a opravy vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR od roku 1994. Od srpna 1998 je servis DSA a.s. držitelem Oprávnění pro údržbu a opravy všech typů podle předpisu JAR 145 a nyní EASA PART 145, v rozsahu daném přílohou. Toto oprávnění splňuje podmínky dané mezinárodními předpisy, je schválené Úřadem pro civilní letectví ČR a mezinárodní organizací EASA.

Společnost DSA a.s. v současné době disponuje dvěma plně vybavenými servisními středisky, a to na letišti v Hradci Králové a na letišti Praha Kbely.

Servis a údržba letadel je řízena v souladu s normou managementu jakosti ISO 9000:2001 a dodržování stanovených interních a zákonných postupů je pravidelně prověřováno jak interními audity, tak audity Úřadu pro civilní letectví ČR.

Provádíme kompletní údržbu, opravy standardní i nestandardní, včetně renovace interiéru i exteriéru letadel dle požadavku zákazníka.

Zajišťujeme pravidelné kontroly avioniky a v neposlední řadě provádíme také vážení letadel.

Od roku 2004 je společnost DSA a.s. autorizovaným servisním centrem CESSNA SINGLE ENGINE (piston). Je oficiálním prodejcem náhradních dílů Cessna. Disponuje přímým přístupem do skladů Cessna USA pomocí online webového rozhraní a poskytuje slevy z LIST PRICE Cessna.

sv1 sv2

      cessna1        tuv2018      cvut    Enstrom logo    airzemat      logo2018