KONTAKT

Ing. Michal Šťastný | Ředitel letecké školy | hangár čp. 519,  503 41 Hradec Králové | Mobil: +420 723 479 138  | E-mail: stastny@dsa.cz

Bc. Jan Novák | Asistent letecké školy | hangár čp. 519, 503 41 Hradec Králové | Tel.: +420 491 614 817 | Mobil: +420 737 029 137 | E-mail: novak@dsa.cz

PART 147 MTO | E-mail: mto@dsa.cz

Pilot lehkých letadel LAPL(H)
Soukromý pilot PPL(H)
Kvalifikace pro lety v noci NIGHT(H)
Obchodní pilot CPL(H)
Letový instruktor FI(H)
Instruktor typové kvalifikace TRI(H)
Typový výcvik pro jednomotorové pístové vrtulníky (Schweizer 269 C,  Enstrom 280FX)
Typový výcvik pro jednomotorové turbínové vrtulníky (Enstrom 480B, EC 120 Colibri, AS 350 B3e)
Typový výcvik pro vícemotorové turbínové vrtulníky (AS 355N, EC 135 T1, EC 135 T2, EC 135 T2+)


VÝCVIK PROFESIONÁLNÍHO PILOTA VRTULNÍKŮ

Modulový výcvikový program
Modulový kurz je založen na postupném absolvování výcvikových kurzů a získávání dílčích leteckých kvalifikací. Po úspěšném absolvování výcvikových kurzů pro získání průkazu soukromého pilota, kvalifikace pro lety v noci a průkazu způsobilosti obchodního pilota je pilot oprávněn působit jako velitel nebo druhý pilot na všech vrtulnících v neobchodním provozu a působit jako PIC na všech jednopilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě a působit jako druhý pilot na všech vrtulnících v obchodní letecké dopravě. Do jednotlivých modulů se může přihlásit i pilot, který předchozí moduly již absolvoval v jiné letecké škole.


Pilot lehkých letadel LAPL(H)

Tento průkaz způsobilosti je vhodný zejména pro ty, kteří se chtějí létání věnovat ve svém volném čase. Držitel průkazu LAPL pro vrtulníky může vykonávat funkci velitele letadla v jednomotorových vrtulnících s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nepřesáhne čtyři osoby.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Minimální věk pro vydání průkazu způsobilosti 17 let
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti LAPL nebo vyšší

Soukromý pilot PPL(H)

Průkaz způsobilosti soukromého pilota vrtulníků je prvním krokem na dráze profesionálního pilota na letadlech s rotujícími nosnými plochami. Opravňuje držitele vykonávat funkci velitele letadla nebo funkci druhého pilota, nicméně pouze v neobchodním provozu. Je tedy oprávněn přepravovat cestující, zboží apod., ale nesmí tuto činnost provádět za úplatu.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Minimální věk pro vydání průkazu způsobilosti 17 let
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy nebo vyšší

Kvalifikace pro lety v noci NIGHT(H)

Tato kvalifikace umožňuje držiteli provádět lety v noci za podmínek pro lety VFR. Během výcviku je potřeba klást důraz na zvládnutí specifických podmínek, kterým je pilot při letech v noci vystaven.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Před zahájením kurzu být držitelem průkazu PPL(H)
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy nebo vyšší
 3. Po vydání PPL(H) 100h jako pilot (H), z toho 60h PIC a 20h navigačních letů

Obchodní pilot CPL(H)

Držitel průkazu může vykonávat všechna práva držitele LAPL(H) a PPL(H) a působit jako velitel nebo druhý pilot na všech vrtulnících v neobchodním provozu a působit jako PIC na všech jednopilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě a působit jako druhý pilot na všech vrtulnících v obchodní letecké dopravě.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Minimální věk pro vydání průkazu způsobilosti 18 let
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy
 3. Před zahájením kurzu být držitelem průkazu PPL(H)
 4. Před zahájením kurzu mít celkový nálet minimálně 155h ve funkci pilota vrtulníku

Letový instruktor FI(H)

Držitel instruktorského oprávnění může poskytovat výcvik pro získání kvalifikace PPL(H) a typových kvalifikací na jednomotorové vrtulníky v rozsahu jeho oprávnění. Zájemce musí disponovat znalostmi a schopnostmi na vysoké úrovni, což je ověřeno vstupní letovou zkouškou před začátkem kurzu a schopností vyučovat. Instruktorská oprávnění si po splnění určitých podmínek může letový instruktor rozšiřovat tak, aby mohl poskytovat další typy výcviků (NIGHT(H), CPL(H), atd.) 

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Absolvovat celkovou dobu letu odpovídající 250 hodinám ve funkci pilota vrtulníků, z nichž:
  1. je alespoň 100 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu CPL(H), nebo
  2. je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu PPL(H) a splňuje požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL;

Instruktor typové kvalifikace TRI(H)

Instruktor pro typovou kvalifikaci může poskytovat výcvik pro vydávání, prodlužování platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky

Vstupní požadavky kurzu:

 1. TRI(H) pro jednopilotní jednomotorové vrtulníky absolvovat 250 hodin ve funkci pilota vrtulníků;
 2. TRI(H) pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky absolvovat 500 hodin ve funkci pilota vrtulníků, včetně 100 hodin ve funkci velitele letadla v jednopilotních vícemotorových vrtulnících;
 3. TRI(H) pro vícepilotní vrtulníky absolvovat dobu letu odpovídající 1 000 hodin ve funkci pilota vrtulníků, které zahrnují:
  1. 350 hodin ve funkci pilota vícepilotních vrtulníků nebo
  2. u žadatelů, kteří jsou již držiteli osvědčení TRI(H) pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky absolvovat 100 hodin ve funkci pilota tohoto typu ve vícepilotním provozu.

Typový výcvik pro jednomotorové pístové vrtulníky (Schweizer 269C, Enstrom 280FX)

Umožňuje absolventovi vykonávat práva dle jeho oprávnění na dalším typu pístového vrtulníku.


Typový výcvik pro jednomotorové turbínové vrtulníky (Enstrom 480B, EC 120 Colibri, AS 350 B3e)

Umožňuje absolventovi rozšířit práva dle jeho oprávnění o další (případně první) typ jednomotorového turbínového vrtulníku.


Typový výcvik pro vícemotorové turbínové vrtulníky (AS 355N, EC 135 T1, EC 135 T2, EC 135T2+)

Umožňuje absolventovi rozšířit práva dle jeho oprávnění o další (případně první) typ vícemotorového turbínového vrtulníku.

Vstupní požadavky kurzu:

 • před zahájením letového výcviku:
  1. vykonat zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu ATPL(H) nebo
  2. být držitelem osvědčení o úspěšném zakončení předvstupního kurzu pořádaného schválenou organizací pro výcvik.
 • žadatelé, kteří neabsolvovali integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazu ATP(H)/IR, ATP(H) nebo CPL(H)/IR, musí absolvovat alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících.