Provoz letecké záchranné služby (LZS) se stal nedílnou součástí státem garantované zdravotnické záchranné služby a funguje jako důležitý článek integrovaného záchranného systému ČR. Od roku 1993 je nosným programem společnosti DSA.
Organizačně je LZS začleněna do deseti středisek záchranné služby ČR: Praha, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Liberec a Ústí nad Labem. Akční rádius jednotlivých středisek je cca 70 km a celoplošně pokrývá území celého státu. Jednotlivá střediska jsou navázána na síť nemocničních specializovaných center urgentní medicíny.

LZS je využívána k rychlému zásahu lékařů a zdravotníků, šetrnému převozu pacientů v případech závažných stavů ohrožujících život, při dopravních nehodách, haváriích, mimořádných situacích a krizových stavech. Společnost DSA disponuje špičkovou leteckou technikou určenou pro provoz LZS a speciálně vyškoleným leteckým personálem. Piloti společnosti ročně nalétají pro záchranu lidských životů v průměru 1700 letových hodin, což znamená zhruba 4300 zásahů.
V současné době zajišťuje společnost DSA svými vrtulníky provoz na šesti základnách LZS v ČR a to v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci a Ústí nad Labem .