KONTAKT

Hangár čp. 519,  503 41 Hradec Králové | Telefon: +420 491 614 814 | Email: hems@dsa.cz

Pro vedení evidence je používána tato převodní tabulka:

            

Druh  letu                             

    

Poznámka

1

 

Primární let/let HEMS (primární zásah do terénu, vzlet je indikován operátorem ZOS již na základě příjmu tísňového volání)

2

 

Primární let/let HEMS (primární zásahy do terénu, vzlet je indikován operátorem ZOS na žádost výjezdové skupiny ZZS - např. zásah k dopravní nehodě nebo k nemocnému s akutním infarktem myokardu, kteréý indikuje výjezdová skupina ZZS po ošetření pacienta v terénu)

3

 

Neodkladný sekundární let/let HEMS (urgentní transport nemocného ze zdravotnického zařízení na vyšší pracoviště; pacient je přebírán přímo ve zdrav. zařízení nebo dopraven k vrtulníku pozemní posádkou ZZS, ale žadatelem o převoz je zdravotnické zařízení, např. akutní infarkt myokardu k PTCA pokud se pacient nachází na interní ambulanci nebo lůžkovém oddělení nemocnice)

4

 

Sekundární let/ambulantní let (plánovaný transport nemocných na vyšší pracoviště)

5

 

Sekundární let/ambulantní let (transport nemocného z vyššího pracoviště na doléčení, např. po stabilizaci stavu v traumacentru převoz na spinální jednotku)

6

 

Primární let/let HEMS (převoz zdravotníků a zdravotnického materiálu, např. transplantační program)

 

Detailní přehled zásahů HEMS a ambulantních letů naleznete zde.