25ti leté zkušenosti s údržbou letecké techniky nás řadí mezi špičková evropská střediska údržby

Od roku 1993 jsme držiteli oprávnění pro údržbu a opravy letadel vydaného Státní leteckou inspekcí (dnes Úřadem pro civilní letectví). Jako jedna z prvních organizací údržby letadel v ČR jsme v roce 1998 získali Oprávnění pro údržbu a opravy podle mezinárodního předpisu JAR 145, který se později transformoval na nyní platné Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, podle kterého jsme držiteli Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě č. CZ.145.0003.

Údržba letadel je řízena v souladu s normou managementu jakosti ISO 9000:2016 a dodržování stanovených interních a zákonných postupů je pravidelně prověřováno interními audity, audity Úřadu pro civilní letectví ČR i audity prováděnými Evropskou agenturou pro bezpečnost civilního letectví (EASA).

 

V našich dvou plně vybavených servisních střediscích na letišti v Hradci Králové a v Praze Kbelích:

  • provádíme kompletní údržbu a opravy letounů i vrtulníků typů uvedených v rozsahu našeho oprávnění č. CZ.145.0003
  • nabízíme renovace interiéru i exteriéru letadel dle požadavku zákazníka
  • zajišťujeme modernizace avionického vybavení letadel v rozsahu našeho oprávnění EASA.21J.748
  • zajišťujeme pravidelné kontroly avioniky
  • provádíme také pravidelná předepsaná vážení letadel
  • jsme oficiálními zástupci náhradních dílů Cessna a Pratt & Whitney
  • disponujeme online přístupem do skladů Cessna a Airbus Helicopter

 

Autorizovaným servisním centrem CESSNA SINGLE ENGINE (piston) a oficiálním prodejcem náhradních dílů Cessna jsme již od roku 2004. Díky tomu disponujeme přímým přístupem do skladů Cessna pomocí online webového rozhraní a poskytujeme slevy z LIST PRICE Cessna.

Pratt & Whitney nás v roce 2014 jmenovalo dealerem náhradních dílů pro motory PT-6A verzí 21, 114A, 60, 66A a PW206B2 pro Českou a Slovenskou republiku. Zajišťujeme také provedení generální opravy motorů PT-6A verzí 21, 114A, 60, 66A a PW206B2.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro opravy a modernizace letadel realizované společnosti DSA a.s. ke stažení zde.